Ξανθέλασμα

Οριοθετούνται κάτω από το δέρμα, συνήθως στα βλέφαρα ή γύρω τους.

Δεν είναι ούτε επώδυνα ούτε επιβλαβή, αφαιρούνται εύκολα με CO2 LASER .

Εμφανίζονται, συνήθως ,σε γυναίκες που εμφανίζουν χολοκυστοπάθεια 

ή ηπατοπάθεια  ή σε άτομα με οικογενή υπερχοληστεριναιμία