Χαρτογράφηση σπίλων

Οι σπίλοι στο ιατρείο μας χαρτογραφούνται, καταγράφονται σε ψηφιακή καρτέλα ασθενούς και παρακολουθούνται σε κάθε χρονική στιγμή με το edermarec  (διαβάστε περισσότερα)