ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

 

 

 

Κλάδος της δερματολογίας που ασχολείται με την πρόληψη,

διάγνωση και θεραπεία των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.